Nordvestjysk Lederforum ’s persondatapolitik

Som aktivt medlem af Nordvestjysk Lederforum accepterer du, at foreningen behandler dine personlige oplysninger i henhold til nedenstående datapolitik og som aktivt medlem giver du samtidigt dit samtykke til, at foreningen må anvende profilbillede på foreningens hjemmeside, samt foreningen må offentliggøre billeder taget under foreningens arrangementer. Medlemmer accepterer desuden at stemningsbilleder taget under foreningens arrangementer fortsat vises på foreningens hjemmeside efter medlemmet har udmeldt sig af foreningen.

Nordvestjysk Lederforum behandler dine personlige data med fuld fortrolighed og i henhold til gældende regler fra Datatilsynet.

Person- & virksomhedsoplysninger

Person- og virksomhedsoplysninger dækker over de oplysninger der anvendes til identificering af henholdsvis en person eller en virksomhed. Det er oplysninger som for- og efternavn, navn på virksomhed, CVR. Nr., alder, køn, adresser (privat som erhverv), e-mail adresse(r), telefonnr. (fast og mobil), relationer til andre virksomheder (ejerskab mv.), samt yderligere oplysninger der kan relateres til det enkelte medlem og dennes faglige kompetencebaggrund.

Som hovedregel indhentes personlige data under indmeldelse i Nordvestjysk Lederforum (frivillig proces), men kan ligeledes indhentes ved senere lejlighed i forbindelse med nomineringer, anvendelse til arrangementer, jubilæer eller lignende.

Nordvestjysk Lederforum indhenter oplysninger på dig grundet;

Jvf. foreningens formål, så er NVLF et B2B netværk for erhvervsledere af både private og offentlige virksomheder i Nordvestjylland. Foreningen indhenter data for at afstemme at medlemmerne optages i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt kan indgå i et bredt fagligt netværk med henblik på at skabe et erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og erfaringsudveksling.

Nordvestjysk Lederforum videregiver personoplysninger til;

Nordvestjysk Lederforum videregiver personlige data til foreningens samarbejdspartnere der henholdsvis varetager foreningens bogholderifunktioner (Kruse/Marslev ApS), samt delvist til Holstebro Rejsecenter K/S (ifm. den årlige Generalforsamlings tur), Jysk IT Hosting ApS (hoster NVLF’s website) og Peoplez ApS (Vedligeholder NVLF’s website).

Skulle foreningen få behov for at videregive personlige oplysninger til Presse eller andet medie, vil det aldrig forekomme uden det enkelte medlems samtykke. Omtales foreningen og foreningens medlemmer som en helhed i Pressen eller andet medie, så er dette underlagt det samtykke medlemmerne afgiver når de optages som medlem af foreningen.

Derudover er det kun foreningens bestyrelse der har har adgang til medlemmernes personlige data, hvilket dog er begrænset til adgang gennem foreningens sekretær.

Nordvestjysk Lederforum lagre og beskytter dine personlige data;

Alle personlige data, tilhørende foreningens medlemmer, opbevares i et arkiv (Excel fil) tilhørende foreningen og administreret af foreningens sekretær. Der forefindes desuden en backup, hvilken ligeledes er administreret af foreningens sekretær.

Opdatering, vedligeholdelse og sletning af personlige data;

Nordvestjysk Lederforum opdaterer foreningens medlemsdata årligt, hvilket følger et betalt medlems år. Ved opstarten af et nyt foreningssår (1. juni) foretager foreningens sekretariat en opdatering på medlemmer, hvor nye registreres og udmeldte medlemmer slettes.

Opdateringen foretages både i foreningens arkiv og på hjemmesiden. Sekretariatet formidler desuden info til foreningens samarbejdspartnere, Peoplez ApS, Kruse//Marslev ApS og Holstebro Rejsecenter ApS, der alle foretager tilsvarende opdatering.

Kruse//Marslev ApS – varetager foreningens bogholderi der omhandler betaling af faktura, samt udsendelse og indkrævning af medlemskab. Kruse//Marslev’s arbejde er udelukkende baseret på NVLF’s medlemsliste.

Peoplez ApS – varetager foreningens hjemmeside og har som sådan ikke direkte adgang til personlige data. Jysk IT Hosting ApS, der hoster hjemmesiden, har ligeledes ikke adgang til personlige data, hvilket udelukkende administreres af firmaet MailChimp. MailChip’s datapolitik kan findes på https://mailchimp.com/gdpr/

Holstebro Rejsecenter ApS – Varetager foreningens årlige Generalforsamlings tur med bookninger af rejser, hotel, virksomhedsbesøg mv. Holstebro Rejsecenter modtager årligt personlige data (inkl. kopi af pas) på de medlemmer der tilmelder sig GF-turen. Alle data slettes igen så snart turen er afholdt og alle mellem vær er afsluttet.

Kontakt, ændring- og opdatering af persondatapolitikken;

Nordvestjysk Lederforum forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning iht. beskyttelse af personlige data og vil løbende opdatere ovenstående persondatapolitik iht.
Lovgivningen.
Eksisterende og nye medlemmer, der har spørgsmål eller kommentarer til foreningens datapolitik eller til foreningens anvendelse af personlige oplysninger, kan altid kontakte et af foreningens bestyrelsesmedlemmer (kontaktdata findes på https://nvlf.dk/) eller foreningens sekretær på mailadressen mail@nvlf.dk.

Om os

Nordvestjysk Lederforum er mødested for erhvervsledere fra både private og offentlige virksomheder i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.  Foreningens formål er at udgøre et stærkt netværk, hvor ledere kan udveksle erfaringer og sammen styrke områdets erhvervsliv.

Medlemmer

Nordvestjysk Lederforum har mere end 100 medlemmer, der repræsenterer et bredt udvalg af private og offentlige virksomheder i Nordvestjylland. Medlemskabet er personligt.

Kontakt

Nordvestjysk Lederforum
7500 Holstebro
CVR 32 37 07 99
X
X